Privacyverklaring

Persoonlijke informatie

Als je ons een bericht stuurt over onze diensten, kan dat bericht persoonlijke informatie bevatten, zoals je naam, adres, e-mailadres en waar het over gaat. We gebruiken deze informatie voor twee dingen:

1. We willen je graag informatie geven over onze diensten, omdat we dat belangrijk vinden voor ons bedrijf.

2. Als je via onze website contact met ons opneemt, gebruiken we e-mail om je bericht te verwerken.

Het is niet verplicht om ons informatie te geven, maar als je niet alle belangrijke informatie geeft, kunnen we je misschien niet goed helpen.

Inhoud die je stuurt

Als je ons ongepaste inhoud stuurt of je gedraagt je niet goed op onze website, kunnen we je persoonlijke gegevens in je berichten gebruiken om hierop te reageren en dit gedrag te stoppen.

We doen dit alleen om ervoor te zorgen dat onze website op een goede manier wordt gebruikt, zonder anderen lastig te vallen. Ook willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers beschermd worden en dat we aan de wet voldoen.

Als we denken dat je de wet overtreedt (bijvoorbeeld door bedreigende of lasterlijke inhoud te sturen), kunnen we je informatie delen met anderen, zoals je e-mailprovider of de politie.

We bewaren deze informatie op onze systemen zolang als nodig is voor deze doelen.

Gebruik van de website

Op onze website gebruiken we cookies en andere dingen om informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om rapporten te maken over die activiteit. Deze informatie is anoniem en wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van je te maken.

We doen dit om onze website te verbeteren, zodat het fijner is voor gebruikers. Kijk in ons cookiebeleid voor meer informatie.

Delen van persoonlijke informatie

We delen je persoonlijke informatie niet met anderen, maar we kunnen het wel delen met bedrijven waarmee we samenwerken. Als we je informatie buiten Europa delen, zorgen we ervoor dat het veilig gebeurt.

We kunnen je informatie ook delen met onze medewerkers of anderen als dat nodig is voor wat we hier hebben uitgelegd. Ze mogen de informatie niet zelfstandig gebruiken en moeten akkoord gaan met de regels in deze privacyverklaring.

We kunnen je informatie ook delen als dat wettelijk moet (bijvoorbeeld met de politie) of in geval van een rechtszaak. We doen dit om onze rechten te beschermen en fraude te voorkomen.

Behalve wat we hier hebben uitgelegd, geven we je informatie niet aan anderen.